Puki

DOM

Dom to nasz azyl, gdzie lubimy przebywać i dokąd wracamy. Staramy się, by zawsze był miejscem bezpiecznym i wygodnym. Ochronę ubezpieczenia domu lub mieszkania dostosowuje się zgodnie z indywidualnymi potrzebami od zdarzeń losowych takich jak np.:  kradzież, przepięcie,  czy zalanie.  
 
Ubezpieczenie domu powinno się  uzupełnić o odpowiedzialność w życiu prywatnym OC.  Chroni ono nas na wypadek szkód, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim.  .