Puki

SAMOCHÓD / MOTOCYKL / QUAD

Samochód to dzisiaj podstawowy środek transportu. Na drodze wszystko dzieje się szybko i czasami niezależnie od naszej woli. Nie warto się poruszać po drogach bez ważnego i obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC.  Pozwala ono chronić osoby trzecie na ewentualność szkód wyrządzonych przez nas w ruchu drogowym.
 
Nie ma znaczenia czy jazda odbywa się autem, quadem czy motocyklem. Środek transportu, hobby czy styl życia – bezpieczeństwo zawsze najważniejsze. Gwarancją zabezpieczenia jest zawarcie autocasco AC. Mając je, zapewniamy pokrycie potrzeb majątkowych, które mogą powstać wskutek zdarzeń losowych jak np.: kolizje, kradzieże, podpalenia , zatopienia. Sami kierowcy dokonują wyboru przed jakimi skutkami szkód i w jakim zakresie, chcą zostać objęci. 
 
Decyzja o ubezpieczeniu szyb jest zawsze dobrym wyborem.
 
Dobrze, kiedy kierujący pojazdami pamiętają o zabezpieczeniu zdrowia i życia swojego i swoich pasażerów (NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków), podczas przemieszczania się po drogach. 
 
Warto zaopatrzyć się w pewny dostęp do pomocy w drodze – assistance