Puki

ŻYCIE I ZDROWIE

Najcenniejszą wartością jest zdrowie i życie nasze i nas i naszych rodzin. Są to rozwiązania,  dostosowane do potrzeb konkretnej osoby. Chronią  przez 24 h na dobę. Zabezpieczają np.: od następstw nieszczęśliwych wypadków, służą do wypłaty na czas pobytu w szpitalu, jako pokrycie kosztów operacji, pokrycie kosztów rehabilitacji lub leczenia czy najtrudniejszego na  zdarzenie śmierci. Rozwiązania ochronne chronią oraz zawierają szeroką gamę świadczeń dodatkowych. 
 
Ubezpieczenia na życie są zabezpieczeniem pożyczek i kredytów hipotecznych.