Ubezpieczenia firmowe

ikona lupyRównież przedsiębiorcy mogą zadbać o ubezpieczenie majątkowe i osobowe, które zabezpieczy płynność finansową ich firmy. Chroni ono aktywa przed następstwami niefortunnych zdarzeń, wskazanych w polisie.
Ubezpieczenie OC firmy skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Jego celem jest zarówno ochrona majątku przedsiębiorstwa, jak i przejęcie odpowiedzialności finansowej za niewłaściwe wykonanie usługi czy też niewywiązanie się z zawartej umowy.

Ubezpieczenie może dotyczyć trzech rodzajów zdarzeń. Należą do nich:

  • odpowiedzialność cywilna deliktowa – obejmuje szkody związane z posiadaniem i używaniem mienia;
  • odpowiedzialność cywilna kontraktowa – dotyczy szkód związanych z niewywiązaniem się z umowy lub niewłaściwą realizacją jej warunków;
  • odpowiedzialność cywilna związana z wprowadzeniem produktu do obrotu – obejmuje szkody związane z jego ewentualną wadliwością.

Co obejmuje ubezpieczenie dla firm?

Polisy ubezpieczeniowe dedykowane przedsiębiorcom obejmują:

  • ubezpieczenie majątku firmy, tj. budynków, lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia od zdarzeń losowych: nawalnego deszczu, dymu i sadzy, gradu, huraganu, huku ponaddźwiękowego, lawiny, naporu śniegu, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, upadku drzew, wybuchu, zalania, osuwania się ziemi, opadów atmosferycznych;
  • ubezpieczenie majątku firmy od kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu;
  • ubezpieczenie przedmiotów szklanych (szyb okiennych, gablot reklamowych, stołów, lad sprzedażowych, luster, przegród ściennych, boksów, kabin, wykładzin kamiennych) od pęknięcia i stłuczenia;
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk;
  • odpowiedzialność cywilną ponoszoną w związku z prowadzeniem działalności.

Każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę, zatem zakres ubezpieczenia jest uniwersalny, aby sprostać oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych. Wiąże się on z branżą, w której porusza się firma i jest dostosowany do potrzeb klienta.


Adres  

Anna Gizmajer Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
05-520 Konstancin-Jeziorna

E-mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Polityka prywatności    Polityka Cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 WeNet Sp. z o.o.